Aaron L. Friedberg

性别:

出生:1956 年(66 岁)

现职:普林斯顿大学政治与国际关系教授

相关经历

曾任美国国家安全事务助理以及副总统办公室政策制定主任。亦曾在挪威诺贝尔研究所、哈佛大学国际事务中心和美国国会图书馆任职。

个人简介

主要研究兴趣包括国际关系,国际安全,东亚政治,防务政策,全球化和政治经济。

    代表作品
全部政见 / Aaron L. Friedberg

政见书情(2012年1月-2月)

吴瑶 | 2012-02-29

回到开头

1

« 全部关于Aaron L. Friedberg